Máte víziu? Spoločne ju zmeňme na skutočnosť.
Hneď!

Novinky
Partneri

Malé veterné elektrárne

V spolupráci s partnerom pracujeme na dizajne malej veternej elektrárne vertikálneho typu - teda takej, ktorá sa točí okolo vertikálnej osi a nie okolo horizontálnej osi, s výkonom do 5 kW. Takáto elektrárnička  má oproti horizontálnej výhodu v tom, že dokáže využiť aj prúdenie vzduchu, ktoré nie je priame, kolmo na smer otáčania turbíny. Vertikálna turbína dokáže využiť aj turbulentné prúdenie a prúdenie stúpavé, napr. popri vysokých budovách. Ďalej sú oveľa tichšie, pretože sa rýchlosť rotácie turbíny neprekračuje rýchlosť prúdenia vetra - preto tieto turbíny nevydávajú nepríjemný svišťiaci zvuk a nie sú nebezpečné ani pre vtákov, ktoré túto turbínu vidia. Na rozbeh im stačí pomalší vietor. Nemusia byť inštalované v takej výške, ako horizontálne. Bežne dodávané veterné elektrárne sú finančne náročné, a návratnosť investície je otázna. My sa chceme pokúsiť vyvinúť koncept jednoduchej a na výrobu lacnej turbíny, ktorú bude možné s rozumnou ekonomickou návratnosťou nasadiť kdekoľvek, a to aj bez nutnosti alebo možnosti napojenia  sa na verejnú distribučnú sieť (teda on-grid aj off-grid systémy).