Máte víziu? Spoločne ju zmeňme na skutočnosť.
Hneď!

Novinky
Partneri

Dom - skladačka

Asistujeme pri vzniku firmy, ktorá pracuje na koncepcii výstavby rodinných domov, ktoré si ktokoľvek bude môcť poskladať v počítačovom programe cez internet, alebo s pomocou zmenšeného modelu, zo štandardizovaných modulov. Takýmto spôsobom získa potenciálny staviteľ ihneď predstavu nielen o tom, ako bude dom v skutočnosti vyzerať, ale aj o tom, koľko bude stáť, keďže každý modul bude mať svoju cenu. Pridávaním a uberaním modulov sa stavebník bude hrať s cenou a keď s ňou bude spokojný, model sa už len prekreslí do projektu a môže ísť na stavebný úrad. Príde k významnému skráteniu času pri definovaní predstáv budúceho investora a investorovi je cena domu známa už v prvej fáze. Pritom hovoríme o dome, vyskladanom podľa individuálneho želania investora a nie o katalógovom projekte. Tam však výhody nekončia. Dom sa dá veľmi rýchlo vyrobiť a postaviť, keďže je vlastne len kombináciou štandardných dielcov.
Okrem všetkého spomenutého, bude investorovi daná možnosť poskladať si dom vo vlastnej réžii a ušetriť tak na práci - k domu bude vypracovaný kompletný a podrobný montážny návod.
Dom bude mať dôkladne premyslený spôsob montáže tak, aby:
  • mal zachovanú vzduchotesnú rovinu, kvôli prevencii neriadenej infiltrácii vzduchu
  • boli eliminované tepelné mosty,
  • sa dal zmontovať ručne s použitím bežne dostupného náradia bez žeriavov a iných zdvíhacích mechanizmov
  • mal vynikajúce tepelno- a zvukovoizolačné parametre
  • bol založený čo najjednoduchšie na betónových pásoch alebo pätkách (oceľových alebo betónových)
  • mal voliteľné pohľadové vrstvy vonkajšie aj vnútorné (omietky/montovanú odvetranú fasádu a pod.)
  • mal voliteľný typ použitej izolácie
  • mal čo najjednoduchšiu riadiacu elektroniku
  • bol čo najmenej závislý na dodávke energie zvonka a aby si jej čo najviac dokázal vyrobiť z obnoviteľných zdrojov
  • a mnoho mnoho ďalších vychytávok, ktoré tu na trhu celkom určite v takomto komplexnom podaní ešte nie sú