Máte víziu? Spoločne ju zmeňme na skutočnosť.
Hneď!

Novinky
Partneri

Kontakt

nextum s.r.o.
Mariánske námestie 31
010 01 Žilina


Zápis: OR OS Žilina, Oddiel Sro, Vl. č. 52738/L
IČO: 45 470 570
DIČ: 2023020208
IČ DPH: SK2023020208
Bankové spojenie: UniCredit Bank
č.ú. 1085909006/1111


Meno:
Telefón:
E-mail: