Máte víziu? Spoločne ju zmeňme na skutočnosť.
Hneď!

Novinky
Partneri

Informatika pre verejnú správu

V rámci projektu "APVS - Akademie přeshraničního vzdělávání zaměstnanců samosprávy", ktorého cieľom je vytvorenie novej a prehĺbenie existujúcej spolupráce v oblasti vzdelávania, rozvoja hospodárstva a zvyšovania zamestnanosti, realizujeme kurz „PC kurz podľa sylabu ECDL - Informatika pre verejnú správu I.“ pre české a slovenské obce/mestá.

Kurz je určený pre používateľov PC, ktorí síce majú základy a vedia intuitívne ovládať kancelárske aplikácie, ale neabsolvovali žiadny kurz a chcú si problematiku zopakovať od začiatku, prehĺbiť svoje znalosti, zefektívniť prácu na PC a posunúť sa ďalej.