Máte víziu? Spoločne ju zmeňme na skutočnosť.
Hneď!

Novinky
Partneri

Špecifickým vzdelávaním posilňujeme kapacity ŽSK

V rámci vyššie uvedeného projektu poskytujeme naše služby pri realizácii školení:

Počítačové zručnosti – ECDL, ktoré zahŕňa nasledovné moduly:

 • Základy informačných technológií
 • Používanie počítača a správa súborov
 • Spracovanie textu
 • Tabuľkový kalkulátor
 • Databázový systém
 • Elektronická prezentácia
 • Informácie a komunikácia

Základy štatistického spracovania dát, interpretácie, ktoré pozostáva z nasledovných tém:

 • Štatistický súbor, štatistické šetrenia
 • Popisná štatistika, ukazovatele a ich význam
 • Teória výberového skúmania a testovanie hypotéz
 • Závislosti dát, ich zisťovanie a modelovanie
 • Časové rady dát a ich využívanie v praxi
 • Štatistické prognózovanie procesov