Máte víziu? Spoločne ju zmeňme na skutočnosť.
Hneď!

Novinky
Partneri

Naše konzultačné služby

Poskytujeme konzultačné služby v oblastiach, ktorým dobre rozumieme, pretože s nimi máme bohaté osobné skúsenosti, prípadne máme partnerov, ktorí tieto skúsenosti majú.  Služby z tejto sekcie poskytujeme za protihodnotu, a to buď finančnú alebo sa môžme dohodnúť na vzájomne prospešnej výmene našich služieb za vaše služby, alebo našich služieb za vaše tovary.

Oblasti, v ktorých poskytujeme naše konzultačné služby, sú nasledovné:

- príprava podnikateľských zámerov
- príprava projektov a žiadostí o nenávratný finančný príspevok z národných a európskych fondov
- riadenie, implementácia a monitoring projektov financovaných z národných a európskych fondov
- príprava a riadenie projektov v oblasti informačných a komunikačných technológií
- podpora klastrových iniciatív, klastrová facilitácia
- ekologické stavebníctvo