Máte víziu? Spoločne ju zmeňme na skutočnosť.
Hneď!

Novinky
Partneri

Výstavba FTTH sietí

V rámci projektov budovania optických prístupových sietí ponúkame nasledovné služby:

- Analýza podmienok
- Spracovanie štúdie uskutočniteľnosti
- Návrh siete, projekčné práce
- Realizácia
- Odborné teoretické školenia a praktické tréningy