Máte víziu? Spoločne ju zmeňme na skutočnosť.
Hneď!

Novinky
Partneri

e-learning

Používanie elektronických médií pri vzdelávaní a odbornej príprave – elektronické vzdelávanie (e-learning) pomáha firmám zvyšovať efektívnosť a kvalitu vzdelávania a odbornej prípravy na pracovisku. Elektronické vzdelávanie znižuje náklady na odbornú prípravu zamestnancov, čím sa podstatne zvyšuje konkurencieschopnosť podniku.

Vzdelávanie formou e-learningu je realizované u zákazníka, pričom obsah a rozsah učebnej osnovy je identický s kurzom zabezpečovaným prostredníctvom lektora. Nadväzujúca praktická časť vzdelávania, ak sa aplikuje, je realizovaná podľa požiadaviek buď u zákazníka alebo v našom vzdelávacom centre.

Príprava aplikácie pre realizáciu e-learningovej formy vzdelávania zahŕňa:

  • Digitalizáciu obsahu
  • Tvorbu multimediálnych prezentácii
  • Implementáciu do systému
  • Vytvorenie bezpečného prístupu - vytvorenie samostatného systému