Máte víziu? Spoločne ju zmeňme na skutočnosť.
Hneď!

Novinky
Partneri

Teoretické kurzy

Nevyhnutnou súčasťou odbornej kvalifikácie sú teoretické poznatky.
Budovanie pevných teoretických základov u účastníkov našich školení zabezpečujeme najmä v spolupráci so Žilinskou univerzitou, ktorá je ich odborným garantom. Základné osnovy jednotlivých teoretických kurzov vždy adaptujeme na potreby konkrétnej skupiny účastníkov tak, aby presne vyhovovali ich požiadavkám a aby boli v korelácii s nadväzujúcim praktickým výcvikom. Teoretické kurzy je možné realizovať prezentačnou aj dištančnou, elektronickou formou, prípadne ich kombináciou.