Máte víziu? Spoločne ju zmeňme na skutočnosť.
Hneď!

Novinky
Partneri

Príprava školení

·      Dôraz na kvalitný tím lektorov a vhodné technické prostriedky

·      Konzultácia osnov s klientom a ich prispôsobenie jeho potrebám

·      Výber lokality (tréningové centrum, priestory zákazníka, ...) a termínu školenia

·      Návrh  formy i obsahu školenia na mieru s vysokou pridanou hodnotou

·      Návrh metodiky vyhodnocovania výstupov a spätná väzba na hodnotenie úrovne školenia

·      Príprava podkladov, techniky, technológií, školiacich materiálov ...