Máte víziu? Spoločne ju zmeňme na skutočnosť.
Hneď!

Novinky
Partneri

Konfigurácia a dizajn protokolu BGP

 • Pojem autonómneho systému, tranzitného AS
 • Rozdiely medzi smerovaním vo vnútri a medzi AS
 • Smerovací protokol BGP v4
  • Základná konfigurácia
  • BGP atribúty a proces výberu najlepšej cesty
  • Filtrovanie smerovacej informácie, ORF
  • Ovplyvňovanie výberu najlepšej cesty
  • Prostriedky pre škálovateľnosť: Peer Groups, Peer Templates, Route Reflectors, Confederations
  • Route Aggregation, BGP Backdoor, BGP Conditional Route Injection, BGP Conditional Route Advertisement
  • Route Flap Dampening
 • Konfigurovanie a testovanie BGP scenárov