Máte víziu? Spoločne ju zmeňme na skutočnosť.
Hneď!

Novinky
Partneri

NGN siete Basic

  • Prehľad štandardizačných organizácií a ich aktivít v oblasti NGN a väzby medzi nimi
  • Architektúra NGN, príklady
  • Vrstva IP
  • Riadiaca vrstva
  • Vrstva služieb
  • Spolupráca NGN s inými typmi sieti (PSTN/ISDN)
  • Služby NGN (Videokonferencia, Služba Presence, Služba Instant Messaging)