Máte víziu? Spoločne ju zmeňme na skutočnosť.
Hneď!

Novinky
Partneri

Optické siete

Školenie je modulárne a má teoreticko-praktický charakter.

Modul 1: Technológie v optickej prístupovej sieti
Modul 2: Základy optických systémov
Modul 3: Základy optických vlákien a káblov
Modul 4: Základy optických pasívnych prvkov
Modul 5: Základy výstavby optických sietí
Modul 6: Technologické postupy inštalácie rúr/multirúr
Modul 7: Technologické postupy montáže
Modul 8: Technologické postupy spojok a spájania vlákien (mechanicky, zvarom)
Modul 9: Technologické postupy zafukovania káblov/zväzkov vlákien
Modul 10: Merania v optických sieťach
Modul 11: Zriaďovanie sieťového prístupu v optických prístupových sieťach