Máte víziu? Spoločne ju zmeňme na skutočnosť.
Hneď!

Novinky
Partneri

Počítačové zručnosti

Školenie zamerané na rozvoj zručností v práci s počítačom, vrátane školení podľa štandardu ECDL (Európsky vodičský preukaz na počítače). Školenie je modulárne a obsahuje nasledovné moduly:

Modul 1: hardvér, softvér, IKT

Modul 2: práca s PC a so súbormi

Modul 3: práca s textom

Modul 4: tabuľkový procesor

Modul 5: databázy

Modul 6: tvorba elektronických prezentácií

Modul 7: internet a elektronická pošta