Máte víziu? Spoločne ju zmeňme na skutočnosť.
Hneď!

Novinky
Partneri

Prenos reči v sieti NGN a jej kvalita

§   Transformácie reči v NGN sieti

·         vnímanie zvuku, spektrálne vlastnosti

·         vzorkovanie a kvantovanie

·         kompresia

·         potlačenie ticha (VAD), model konverzácie

·         tvorba paketov

§   Kvalita a jej štrukturovanie

·         pojem kvality, QoS, NPP, SLA, CoS

§   Faktory degradujúce kvalitu

·         vplyv útlmu, šírky pásma a šumu na kvalitu,

·         vplyv kvantovania a kompresie na kvalitu,

·         vplyv echa na kvalitu

·         vplyv straty paketov a zvyškového chvenia oneskorenia na kvalitu,

§    Hodnotenie kvality prenosu reči

·         subjektívne testy,

·         objektívne testy a modely.

§    Mechanizmy garancie kvality

·         samopravné kódy, play-out buffer

·         mechanizmy v IP sieťach – DiffServ, IntServ, RSVP,

·         riadenie prístupu do siete, dimenzovanie počtu kanálov

·         dohľad nad tokom – token bucket a jeho kombinácia s leaky bucket

·         riadenie toku – CBQ,WFQ, RED, WRED