Máte víziu? Spoločne ju zmeňme na skutočnosť.
Hneď!

Novinky
Partneri

Základy IP sietí (TCP/IP)

  • Úvod do TCP/IP sietí
  • Protokolová architektúra TCP/IP
  • IP (protokolový zásobník, prideľovanie adries, ICMP, IP smerovanie, porovnanie IPv4 a IPv6)
  • TCP (doručovanie paketov, používané čísla portov, adresovanie procesov, paketová štruktúra, riešenie problémov)
  • UDP (funkcie nespojovo orientovaného protokolu, zabezpečenie spoľahlivosti na aplikačnej úrovni)
  • Aplikačné a manažmentové protokoly (DHCP, FTP, TFTP, TELNET, DNS, SMTP, POP3)