Máte víziu? Spoločne ju zmeňme na skutočnosť.
Hneď!

Novinky
Partneri

Biznis partner - Rozvoj vášho biznisu

Ak máte podnikateľskú ideu, ktorú už dlho nosíte v hlave, ale neviete, alebo nemôžete sa jej venovať naplno, pretože máte strach pustiť sa do toho a zanechať istý príjem zo súčasného zamestnania, obráťte sa na nás.
Ak máte vynález, patent, úžitkový vzor alebo inú formu duševného vlastníctva a cítite sa byť odborne zdatný v oblasti, z ktorej je váš vynález, ale menej v niektorej z ostatných oblastí, na ktorých je úspech na trhu rovnako závislý , dajte nám vedieť.

Túto našu službu nazývame "Biznis partner", nakoľko sa staneme vašim skutočným obchodným partnerom.

Veľmi radi sa ujmeme vašich ideí, aby sme ich spoločnými silami dotiahli do úspešného konca. Pracujeme na viacerých projektoch z oblasti rozvoja nového podnikania - preštudujte si naše referencie.
Podstatné však je, že si uvedomujeme, že v tomto štádiu nedisponujete takým objemom finančných zdrojov, aby ste si mohli dovoliť platiť za poradenstvo. Dovoľte nám vstúpiť do vášho sveta a zdieľať s vami starosti  ale aj úspechy biznisu, ktorému sme napomohli vzniknúť. Na projektoch rozvoja nového biznisu sa vieme  zúčastniť aj takým spôsobom, že nám za naše služby nebudete platiť, ale dohodneme sa na podiele na vašom podnikaní - buď vo forme kapitálovej účasti, alebo vo forme zmluvného podielu na vytvorenom zisku.